Fluturime Charter për në Antalya

Datat e Fluturimeve për në  Antalya

Ju mund të kombinoni fluturimet tuaja sipas dëshirës me qëndrime të pa kufizuara.

Kontaktoni per Info dhe Cmimet e Charterit  Ketu : Dergo Kerkes

TIRANË – ANTALYA
Datat dhe Oraret e Nisjeve nga Tirana

Maj/Qershor 2017

Korrik 2017

 Gusht 2017

Shtator 2017

*28 Maj, 11.15

1 Korrik, 03.45

1 Gusht, 03.45

1 Shtator, 03.45

*1 Qershor, 17.00

5 Korrik, 10.50

2 Gusht, 10.50

2 Shtator, 03.45

3 Qershor, 03.45

8 Korrik, 03.45

4 Gusht, 03.45

5 Shtator, 03.45

7 Qershor, 10.50

12 Korrik, 10.50

5 Gusht, 03.45

6 Shtator, 10.50

10 Qershor, 03.45

15 Korrik, 03.45

7 Gusht, 03.45

9 Shtator, 03.45

14 Qershor, 10.50

18 Korrik, 03.45

8 Gusht, 03.45

13 Shtator, 10.50

 17 Qershor, 03.45

19 Korrik, 10.50

9 Gusht, 10.50

16 Shtator, 03.45

21 Qershor, 10.50

22 Korrik, 03.45

11 Gusht, 03.45

20 Shtator, 10.50

24 Qershor, 03.45

25 Korrik, 03.45

12 Gusht, 03.45

28 Qershor, 10.50

26 Korrik, 10.50

14 Gusht, 03.45

28 Korrik, 03.45

15 Gusht, 03.45

29 Korrik, 03.45

16 Gusht, 10.50

18 Gusht, 03.45

19 Gusht, 03.45

21 Gusht, 03.45

22 Gusht, 03.45

23 Gusht, 10.50

 

 

 

25 Gusht, 03.45

 

 

 

26 Gusht, 03.45

 

 

 

28 Gusht, 03.45

 

 

 

29 Gusht, 03.45

30 Gusht, 10.50

* Fluturimet më 28 Maj dhe 1 Qershor jane me Pegasus Airline nëpërmjet Stambollit,
– Më 28 Maj, Nisja nga Tirana më 11.15 dhe mbrritja në Antalya më 18.45.
– Më 1 Qershor, Nisja nga Tirana më 17.00 dhe mbrritja në Antalya më 22.55.

ANTALYA – TIRANË
Datat dhe Oraret e Nisjeve nga Antalya

Qershor 2017

Korrik 2017

 Gusht 2017

Shtator 2017

3 Qershor, 01.30

1 Korrik, 01.30

1 Gusht, 01.30

1 Shtator, 01.30

7 Qershor, 09.00

5 Korrik, 09.00

2 Gusht, 09.00

2 Shtator, 01.30

10 Qershor, 01.30

8 Korrik, 01.30

4 Gusht, 01.30

5 Shtator, 01.30

14 Qershor, 09.00

12 Korrik, 09.00

5 Gusht, 01.30

6 Shtator, 09.00

17 Qershor, 01.30

15 Korrik, 01.30

7 Gusht, 01.30

9 Shtator, 01.30

21 Qershor, 09.00

18 Korrik, 01.30

8 Gusht, 01.30

13 Shtator, 09.00

24 Qershor, 01.30

19 Korrik, 09.00

9 Gusht, 09.00

16 Shtator, 01.30

28 Qershor, 09.00

22 Korrik, 01.30

11 Gusht, 01.30

20 Shtator, 09.00

25 Korrik, 01.30

12 Gusht, 01.30

26 Korrik, 09.00

14 Gusht, 01.30

28 Korrik, 01.30

15 Gusht, 01.30

29 Korrik, 01.30

16 Gusht, 09.00

18 Gusht, 01.30

19 Gusht, 01.30

21 Gusht, 01.30

22 Gusht, 01.30

23 Gusht, 09.00

 

 

 

25 Gusht, 01.30

 

 

 

26 Gusht, 01.30

 

 

 

28 Gusht, 01.30

 

 

 

29 Gusht, 01.30

30 Gusht, 09.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s